– Dette skulle det vært ryddet opp i for lenge siden, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Dette skulle det vært ryddet opp i for lenge siden, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Terje Lien

Barneministeren innrømmer mulig lovbrudd i barnevernet – vil ha full gjennomgang

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) reagerer skarpt på opplysninger om at barnevernet kan ha brutt loven når de har plassert barn på strengt fortrolig adresse.

Nå skal Bufdir skrive om veiledningen sin og tydeliggjøre hvordan loven skal forstås. Siden 2017 har barnevernet hatt myndighet til å plassere barn under offentlig omsorg på strengt fortrolig adresse.

Det har hittil ikke vært klart om man kan klage på disse beslutningene, da de omtales som «beslutninger» og ikke vedtak som kan klages på. Dette kan være brudd på forvaltningsloven, ifølge Aftenposten.

Bufdir skal nå endre rundskrivet på dette feltet slik at «beslutningen» er å anse som et vedtak, som kan påklages.

– Det er veldig, veldig alvorlig. Det er brudd på forvaltningsloven ikke å melde om klageadgang. Jeg visste ikke om dette før nå. Dette skulle aldri ha skjedd. Det er uakseptabelt, sier Toppe til avisa.

Hun lover umiddelbar opprydding.

– Det er rett og slett altfor dårlig. Det er ikke greit i det hele tatt. Jeg er veldig overrasket over disse opplysningene. Dette må ryddes opp i. Dette skulle vært ryddet opp i for lenge siden, sier hun.

Toppe oppfordrer nå alle kommuner som har barn på strengt fortrolig adresse til å gjøre fornyede trusselvurderinger, og forsikre seg om at vedtakene blir gjort etter forvaltningsloven.

Statsråden vil be Bufdir om en redegjørelse. Hun vil også ha en full gjennomgang av ordningen med både Justisdepartementet og Finansdepartementet.

Toppe mener det må vurderes om barnevernet skal få et system tilsvarende politiets ordning, der beslutningene som strengt fortrolig adresse kan overprøves.

(©NTB)