Fagforbundet i Bærum reagerer på at ledere får overtidsbetalt i forbindelse med ekstraarbeid under koronakrisen. 
Arkivfoto: Joakim S. Enger

Bærum gir ledere overtidsbetalt i koronakrisen: – Dårlig timing

Fagforbundet i Bærum reagerer på at kommunen ga overtidsbetaling til ledere som er unntatt overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. KS anbefaler ikke løsningen.

Vedtaket i forhandlingsutvalget omfatter tjenesteledere, seksjonsledere og kommunalsjefer som er unntatt bestemmelsene i loven, og som dermed normalt sett ikke skal kompenseres for dette. Ifølge vedtaket gis disse rett til kompensasjon for inntil 15 timer overtid per uke i perioden 15. mars–1. mai. Vedtaket gjelder for timer ut over 40 timers uke.

Forhandlingsutvalget er kommunens administrative lønnsforhandlingsutvalg og ledes av HR-direktøren.