Førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim avviser at Økokrim har påvirket kommunen til å holde korrupsjonssaken i Nittedal hemmelig for politikerne.

Foto: Gorm K. Gaare

Avviser å ha oppfordret kommunen til taushet rundt korrupsjonssaken

I over et halvt år holdt administrasjonen i Nittedal det hemmelig at ordføreren var under gransking, og etter hvert siktet, for grov korrupsjon. Noe kommunen styrte selv, mener Økokrim.

– Det har vært en dialog mellom Økokrim og kommunen om denne type spørsmål, men vi har vært tydelige på at det er opp til kommunen å avgjøre hvordan de kommuniserer dette videre på, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim.

Ikke ønskelig med offentlighet