Mer enn 6 av 10 elever tas ut av klassen sin og plasseres i egne klasser når de får spesialundervisning, viser en ny rapport. Illustrasjonsfoto: CoulorboxColourbox.com

Advarer mot et ukjent «spesialskolesystem» i videregående skole

Store forskjeller i spesialundervisning på videregående skoler gjør at NIFU frykter at fylkeskommuner har laget et spesialskolesystem.

Det er gjennomgående store forskjeller i både omfanget og organisering av spesialundervisning. Det viser en ny rapport som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. 

FAKTA

Spesialundervisning er en individuell rett som eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal ivareta muligheter elevene skal ha til å nå realistiske mål dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr.

Kilde: Opplæringsloven