Mange har benyttet hjemmetilværelsen under pandemien til å kvitte seg med ting de ikke trenger, viser avfallsstatistikken fra 2020. Bildet er fra Sirkulas gjenbruksstasjon i Hamar.

Mange har benyttet hjemmetilværelsen under pandemien til å kvitte seg med ting de ikke trenger, viser avfallsstatistikken fra 2020. Bildet er fra Sirkulas gjenbruksstasjon i Hamar. 

Foto: Britt Glosvik

Vi kastet mer enn noen gang i fjor

Aldri har norske husholdninger kastet så mye ting og tang som i fjor. 40 prosent var usortert restavfall.

I snitt kastet hver av oss 448,6 kilo med det vi selv anser som søppel.

Særlig kvittet vi oss med mye mer farlig avfall, plast, metaller, hageavfall, trevirke og annet byggavfall enn tidligere. Men vi kastet også mer usortert restavfall enn før, viser de endelige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.