Alle selskaper som har fått konsesjon for vindkraft, får nå brev fra NVE om at det ikke blir mulig å få nye utsettelser på driftsstart. Bildet viser en del av Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness, NTB scanpix

Uaktuelt å forlenge frist for vindkraft etter 2021

NVE varsler at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021, opplyser vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding.

Praksisen gjelder for vindkraftkonsesjoner på land som ennå ikke er realisert.

– Dette er datoen ordningen med elsertifikater avsluttes. Frister for idriftsettelse kan forlenges fram til denne datoen, men vil normalt ikke forlenges utover dette, sier NVE-sjefen.

Det er gitt vel 90 konsesjoner til vindkraftanlegg på til sammen cirka 22 TWh på land i Norge. Per tredje kvartal 2019 var 6,7 TWh idriftsatt og 7,3 TWh under bygging. NVE forventer at flere av anleggene som har fått konsesjon, vil bli realisert.

– En praksis med å gi utsettelse til utgangen av 2021, men ikke lenger, vil være i tråd med søknadene NVE har behandlet til nå. Vi tydeliggjør dette gjennom brev til konsesjonærene for å gi forutsigbarhet for saksbehandlingen framover, sier Lund.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.