Flest dispensasjonssaker gjelder kjøring med snøscooter, men dispensasjoner om barmarkskjøring øker mest.

Flest dispensasjonssaker gjelder kjøring med snøscooter, men dispensasjoner om barmarkskjøring øker mest.

Foto: Altaposten

Tillater mer kjøring i utmark

Over 90 prosent av søknadene om dispensasjon for kjøring i utmark blir innvilget. Norsk Friluftsliv mener kommuner bryter regelverket.

Nye tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de aller fleste som søker kommunen sin om å få lov til å kjøre i utmarka, får lov. For fjoråret ble det gitt totalt 12.260 dispensasjoner for motorferdsel i utmark. 682 søknader ble avslått. I tillegg kommer noen søknader hvor behandlingsresultatet er ukjent.

Gir flere dispensasjoner enn før

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.