Prosjektdirektør Tore Gulli i Bærum kommune vet ikke hvor han skal gjøre av all steinen som skal tas ut av statlige vei- og togprosjekter de neste årene. Han etterlyser statlige krav til massehåndtering og klimautslipp i slike prosjekter. Foto: Magnus K. Bjørke

Staten dumper enorme steinmasser, kommunen må rydde opp

Statlige vei- og togprosjekter vil dumpe enorme mengder overskuddsmasser i Bærum. For første gang skal statlige etater se nærmere på hvordan de kan redusere miljøbelastningen.     

Kommunal Rapports papiravis forteller i dag om Bærum kommune, som har regnet ut at de må ta hånd om anslagsvis 22 millioner kubikkmeter med overskuddsmasser de neste ti årene. Det er tre ganger så mye som normalt hentes ut av tunneler i Norge.

Det aller meste av massene vil komme fra statlige vei- og togtunneler på ny E18, ny E16 og Ringeriksbanen. Kommunen vet ikke hvor den skal gjøre av massene, som i volum tilsvarer 210 ganger skyskraperhotellet Oslo Plaza. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.