Sivilombudsmann Arne Fliflet feller en knusende dom over reguleringsplan i Trondheim. Arkivfoto: Eivind H. Natvig.
Sivilombudsmann Arne Fliflet feller en knusende dom over reguleringsplan i Trondheim. Arkivfoto: Eivind H. Natvig.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Slakter reguleringsplan i Trondheim

- Usaklig forskjellsbehandling av grunneiere. Det mener sivilombudsmannen, som ber Fylkesmannen revurdere reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka i Trondheim.

Rett før jul felte Sivilombudsmannen for forvaltningen en knusende dom over reguleringsplanen, som ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2008 og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 2009. Reguleringsplanen kan ikke opprettholdes i sin nåværende form, konkluderer han.

«Dels har undersøkelsen herfra avdekket tvil med hensyn til om reguleringsplanen er motivert av saklige hensyn. Dels innebærer planen en forskjellsbehandling av naboer som det ikke er saklige grunner for. Fylkesmannens vedtak fremstår dessuten som mangelfullt begrunnet», skriver sivilombudsmann Arne Fliflet etter å ha undersøkt deler av planen på grunnlag av klager fra berørte grunneiere.