Fordelingen av kostnader mellom produsenter og kommuner må avklares før det stilles nye krav til utsortering av avfall, mener direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene. Bildet er fra forbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme AS på Klemetsrud i Oslo.

Fordelingen av kostnader mellom produsenter og kommuner må avklares før det stilles nye krav til utsortering av avfall, mener direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene. Bildet er fra forbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme AS på Klemetsrud i Oslo. 

Foto: Magnus K. Bjørke

Slakter forslag til krav om utsortering av avfall

Miljødirektoratet anbefaler økte krav til utsortering av plast og matavfall. Forslaget må skrotes, mener Samfunnsbedriftene. 

Kommunene må sortere ut minst 70 prosent av plastavfall og matavfall innen 2035.  Også private virksomheter får krav om å sortere ut plast og mat og levere det til materialgjenvinning.

Dette er noen av forslagene til endringer i avfallsforskriften som Miljødirektoratet nylig har sendt til Klima- og miljødepartementet. (Se faktaboks under artikkelen.)