Kravene Sandnes kommune har stilt i forbindelse med vindkraftverket på Vardafjell er ikke eller i liten grad fulgt opp av NVE og OED, mener kommunen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.comcolourbox.com

Sandnes i harnisk over NVE i vindkraftsak

Sandnes kommune ber departementet hoppe bukk over NVEs fortolkning av hva Sandnes er misfornøyd med, og ber dem heller lese kommunens opprinnelige klageskriv.

Misnøyen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremkommer i et brev fra Sandnes kommune til Olje- og energidepartementet (OED). Brevet er sendt etter at NVE har vurdert og videresendt en klage fra kommunen knyttet til Vardafjellet vindkraftverk. NVE har sendt klagen til departementet til endelig avgjørelse.

– Tillagt kommunen intensjoner den ikke har

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.