Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overleverte i dag sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraften til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (t.h.). Også olje- og energiministeren var til stede og mottok utredningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Peker ut 13 områder egnet for vindkraft

NVE har vurdert 43 områder med tanke på vindkraftutbygging og valgt ut de 13 mest egnede. Ingen områder i Troms, Oppland eller Akershus er blant disse.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land – en vurdering av hvor i landet det er god vind og minst konflikter med andre interesser – ble presentert av NVE-direktør Kjetil Lund.

– Vi håper at kunnskapsgrunnlaget vi presenterer nå, vil virke konfliktdempende, sa Lund, som hadde sin første arbeidsdag som vassdrags- og energidirektør i dag.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.