Et fem meter høyt snøskred sperret E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane i mars i fjor. Nå vil NVE sikre kommunene bedre grunnlag for å vurdere risikoen for stein-, jord- og snøskred. Foto: Norske redningshunder

NVE vil skaffe kommunene bedre skredfarekart

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil etablere en felles standard for hvordan faren for stein-, jord- og snøskred skal kartlegges. Det skal sikre kommunene faresonekart av høy kvalitet. 

NVE inviterer nå erfarne fagfolk på skred til å samarbeide om å utarbeide en felles bransjestandard for faresonekartlegging. Denne skal gjelde for kartlegging av steinsprang og stein-, jord-, flom-, snø- og sørpeskred. 

Bakgrunnen er at ulike kartlegginger i samme område kan gi ulikt resultat, fordi konsulentselskapene ikke foretar undersøkelsene på samme måte.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.