Avfallshåndtering og avløpsrensing utgjør det offentlige Norges klart viktigste miljøinnsats. Her fra sorteringsanlegget til Romerike Avfallsforedling IKS. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther.

Kommunene står for 70 prosent av miljøinnsatsen

Det offentlige brukte vel 34 milliarder kroner til miljøvern i 2017. Kommunenes avfall- og avløpsbehandling utgjør 72 prosent av kostnadene.  

Av en total pott på 1.623 milliarder offentlige utgifter, gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.