Det finnes flere gode alternativer til fossil oppvarming, blant annet fjernvarme, varmepumper og biobrensel, ifølge Klima- og miljødepartementet. Foto: Samfoto

Kommunene får ansvaret for å håndheve forbud mot fossil fyringsolje

Alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår.

Den 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår.

Klima- og miljødepartementet minner om at det er kommunen som er ansvarlig myndighet for å følge opp forbudet. Det betyr at det er kommunene som skal føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune, og som skal behandle søknader om eventuelle unntak fra forskriften.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.