I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogarealet i landet skal vernes, men med dagens bevilgningsnivå vil ikke målet være nådd før etter år 2050.Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik

Kan ta 35 år før skogvernemål blir nådd

Ti prosent av skogarealet i landet skal vernes, men det er fortsatt mange trær igjen til målet.

Regjeringen har vedtatt å verne 40 nye skogsområder i til sammen åtte fylker. Skogområdene som nå er vernet inngår i ordningene med frivillig vern av privateid skog og nesten halvparten av de nye verneområdene ligger i Trøndelag.

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 10 prosent av skogarealet i landet skal vernes, men det er fortsatt mange trær igjen til målet. Stortinget har ikke tidfestet når målet skal være nådd, men statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, skriver i en e-post til Kommunal Rapport at målet er langsiktig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.