– Vi stresser og forsøker å få en avklaring fortest mulig. Noen jurister sier vi er erstatningspliktige, andre sier vi ikke er det, sier ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya. Arkivfoto: Lene Jørgensen

Håper på rask avklaring av vindkraft-stopp

Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  

Ordfører Berit Flåmo (Ap) i Frøya innrømmer at situasjonen er krevende, og at hun frykter et erstatningssøksmål etter at kommunen før påske vedtok at Trønderenergi ikke lenger har dispensasjon fra arealplanen for å bygge vindkraftverk i LNF-område (område regulert til landbruk, natur og friluftsliv).

– Vi stresser og forsøker å få en avklaring fortest mulig. Den økonomiske biten henger over oss. Dette er juss på høyt plan, både etter energiloven og plan- og bygningsloven. Noen jurister sier vi er erstatningspliktige, andre sier vi ikke er det. Hva som er rett, vet vi ikke før rettssaken 14. mai. Om vi får noe erstatningskrav, blir spennende, sier hun til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.