Energi- og enøkingeniør Hallvard Benum på taket til gymsalen til Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg. Her er det fullt av solceller som skal produsere strøm til den nye skolen. Foto: Terje LienTerje Lien

Får klimapris for ny ungdomsskole

Energi fra solceller, lagret som hydrogen på tank til senere bruk, gir Kongsberg kommune og Vestsiden ungdomsskole klimapris.

Vestsiden ungdomsskole

Konstruert som et plusshus. Det innebærer at bygget i løpet av sin levetid har produsert mer energi enn det som har gått med til å lage materialer, bygge, drifte og til slutt rive bygget.

Byggets levetid er satt til 60 år

Bygges i krysslaminert trevirke, såkalt massivtre

Bruker solceller til produksjon av energi i tillegg til bergvarmepumpe og strøm fra det ordinære strømnettet. Har også en batteribank og skal få en tank til lagring av hydrogen. Hydrogenlageret vil få en kapasitet på 5.600 kWh.

Skolen skal ha plass til 480 elever og er på 4.800 kvadratmeter. I tillegg kommer en flerbrukshall på 2.100 kvadratmeter. 

I dag fikk Kongsberg kommune og Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) KLPs Klimapris for kommunens banebrytende energiprosjekt på nye Vestsiden ungdomsskole.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.