Kraftutvalget foreslår å fjerne den direkte inntekten som kommuner og fylkeskommuner har fra vannkraft. Det vil ramme Bykle med ordfører Jon Rolf Næss i spissen hardt. Her sitter han foran et av dammene i Bykle som eies av Agder Energi. Arkivfoto: Ivan Tostrup

Bykleordfører i sjokk – kan miste kraftmillioner

15 kommuner i Norge har skyhøy vannkraft-inntekt. Nå risikerer de at staten tar alt.

Disse kommunene har størst kraftinntekt

Bykle
Modalen
Eidfjord
Sirdal
Forsand
Aurland
Tydal
Åseral
Suldal
Valle
Røyrvik
Vinje
Namsskogan
Tolke
Vang

De 15 kommunene har de høyeste kraftinntektene og skatteinntekter per innbygger etter skatteutjevning.

Kommunene har inntekter per innbygger på mellom 590 og 180 prosent av landsgjennomsnittet.

Kommunene har 0,4 prosent av innbyggerne i Norge og fikk samtidig om lag 23 prosent av de samlede kommunale kraftinntektene i 2017.

Kilde: Kraftutvalget

Et ekspertutvalg la mandag fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape omtrent 3 milliarder kroner, ifølge utvalgsleder Per Sanderud.