Byen tilbake til barnefamiliene

Bergen må bli en by også for barnefamiliene. Det mener aksjonsgruppen . Bypolitikerne neglisjerer kvinnenes og barnas behov i byen, mener de.

- Næringslivets menn kan ikke tenke seg et liv uten bil i byen. De har fått bestemme over byutviklingen alt for lenge. Vi som bor i byene blir ikke hørt. Særlig kvinnestemmene mangler i bydebatten, sier en av aksjonslederne i , sivilarkitekt Susanne Urban.


Grasrotaksjonen startet ved at fire kvinner på Nordnes satt på en benk og diskuterte forslaget om et nytt parkeringshus i bydelen. De bestemte seg for å arrangere et møte om saken, og der møtte det opp 219 kvinner. Kvinnene har siden utvidet sitt geografiske virkeområde til å gjelde hele sentrum. Temamessig er det heller ikke bare trafikk de er opptatt av, men også det estetiske og grønne bymiljøet.

Konsekvensene av den barnefiendtlige politikken er at sentrum fraflyttes. I 1960 bodde det 65.000 mennesker i sentrum, nå er det bare 17.000 igjen. Kvinnene på Nordnes har hjulpet kommunen med forslag til hvordan bybefolkningen kan økes.
- Vi ønsker en dobling av folketallet i løpet av de neste 15 årene. Hvis vi skal få beholde et levende bysentrum, må vi bli flere. Det som skremmer folk vekk fra byene i dag, er biltrafikken. Matpakkekjøring må forbys. Boligbyggingen må bli mer familievennlig, sier Urban.
Barn og eldre er de store taperne i Bergen sentrum. I fjor var det hele 40 dager hvor helsemyndighetene advarte mot å oppholde seg ute. Noen sier rett ut at barn ikke bør bo i byen. Men det er bilene som ikke bør være i byen, svarer kvinnene. Det synet har de ikke fått særlig gehør for hos politikerne. Men 90 prosent av bybeboerne sier de ønsker bilfrie gater.


P-plasser kan bli boliger
Hvis parkeringsplassene forsvinner, vil også en del av arealproblemene bli løst. Kvinnene på Nordnes har kartlagt 42 sentrumstomter som i dag enten står tomme eller er parkeringsplasser. Flere av dem er ikke engang regulert til parkering, men de private eierne tjener mer på å leie dem ut til parkering enn å bygge boliger der. De ledige arealene utgjør 80.000 kvadratmeter. Men private entreprenører er ikke interessert i å drive slik småutbygging, tror Urban.
- Det er overdimensjonerte prosjekter som dominerer i byutviklingen. De små tomtene innimellom vil ikke entreprenørene bygge ut, fordi de tror det er for dårlig butikk, sier hun.


Beboerlobby
Kvinnene på Nordnes tok initiativet til å samle alle velforeningene i sentrum i et samarbeidsforum - Velforeningens Bybrukergruppe. Samlet i én gruppe kan beboerne få større innflytelse på politikere og næringsliv, er tanken. Gruppen skal være høringsinstans for saker som gjelder Bergen sentrum.
Kvinnene på Nordnes har i over ett år bedt om et møte med kommunen. De har ennå ikke fått noe svar, til tross for fine ord om brukermedvirkning. De mangler ikke kampsaker.
- Vi føler oss truet fra mange kanter, av de store prosjektene, enten det gjelder vei, hotell eller kjøpesentre, sier Urban.
mener det er på tide med en ny bypolitikk. Politikerne må tørre å satse på noe nytt og lytte til motekspertisen.
vi skal få beholde et levende bysentrum, må vi bli flere. Det som skremmer folk vekk fra byene i dag, er biltrafikken.
Sivilarkitekt Susanne Urban, én av aksjonslederne i

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.