Rederiet Norled Ekspress opererer i dag flere av hurtigbåtstrekningene mellom Bergen og Sogn og Fjordane, der det fra 2024 må settes inn nye båter uten utslipp av klimagasser. Bildet er av Norleds hurtigbåt Admiralen. Foto: Helge Sunde, Samfoto

Blar opp 1,2 milliarder for å få hurtigbåter uten klimautslipp

I 2024 skal de første hurtigbåtene med nullutslipp settes i drift mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Det vil koste fylkeskommunen 1,2 milliarder kroner ekstra over 12 år.

20. november utlyser Sogn og Fjordane anbudskonkurranse om driften av deres hurtigbåtstrekninger i neste kontraktsperiode, som starter i 2022. Som de første i landet vil de her stille krav om at operatøren benytter hurtigbåter uten klimagassutslipp.

Slike båter finnes ikke i dag, men vil kunne leveres i løpet av få år, ifølge utredninger fem ulike industrigrupper har utført i et oppdrag for Trøndelag fylkeskommune. Flere fylkeskommuner, inkludert Trøndelag, forbereder nå anskaffelser der det stilles krav om elektriske eller hydrogendrevne hurtigbåter. Sogn og Fjordane (snart Vestland) er først i løypa, og kan bli den første som setter slike båter i trafikk.