Bilfri by- visjon eller virkelighet?

Allerede til neste år blir deler av Bergen sentrum bilfri. Trafikkbelastningen på Bryggen er så stor at de verneverdige, historiske bygningene står og skjelver på leirgrunn.

Bystyret i Bergen har vedtatt å gjøre Bryggen delvis bilfri fra neste år av hensyn til de historiske minnesmerkene og folks helse. 95.000 personer i Bergen utsettes i løpet av et år for helsefare på grunn av luftforurensning. Men det største helseproblemet er likevel trafikkstøy.


- Det er politisk umulig å få et helt bilfritt sentrum, sier lederen av hovedutvalget for byutvikling, Gunn Vivian Eide (V).


Likevel er hun større optimist enn på lenge. Om fem år kan visjonene om miljøbyen Bergen være nærmere en virkelighet. Det nye årtusenet innledes ved at Bergen er Europeisk kulturby.


Optimismen skyldes også en økende erkjennelse både hos politikere og opinion av at bilismen må reduseres og kollektivtransporten prioriteres. I 2001 utløper bompengeavtalen med staten. Veiprising og bybane er to stikkord for hvordan bilbyen Bergen kan bli en miljøby. Samtidig skal en ny arealpolitikk, som innebærer fortetning, samordnes med transportplanene. Bærekraftig byutvikling er det overordnede målet.


Bystyret kritiserer Veikontoret
Likevel blir det ikke slutt på vei- og tunnellbyggingen. I Veikontorets forslag til investeringer fra 1998 til 2007 vil de bruke et par milliarder kroner til nye veier. Bystyret er svært kritisk til strategien som Veikontoret legger opp til. På en rekke punkter har politikerne lest Veikontoret teksten:
Bystyret vil diskutere alternativer til veiutbygging. Kommunen ønsker å prioritere kollektivtrafikk og tiltak som fører til mindre personbiltrafikk. Derfor har også bystyret bedt Stortinget gi grønt lys for at riksveimidlene kan brukes til bybanen og andre kollektivløsninger.
Bystyret har samtidig gått inn for å bygge flere tunneller og underjordiske parkeringsanlegg i sentrum. Dette er en av næringslivets fanesaker. I strategisk sentrumsplan for Bergen anbefaler en av arbeidsgruppene å øke tilgjengeligheten for all transport inn til sentrum, og en netto økning på 2.000 parkeringsplasser i løpet av de neste fem årene.
«Nei til flere parkeringsplasser», var en av Venstres valgkampsaker. Gunn Vivian Eide innrømmer at Venstre har tapt den kampen:
- Underjordiske parkeringsanlegg er et kompromiss. Grunnen til at jeg godtar det, er at parkeringsplassene på gatenivå skal saneres. Slik vil sentrum nesten kunne bli bilfritt, sier hun.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.