Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet har hatt en usedvanlig varm og tørr sommer hjemme i Jølster og er bekymret for klimaendringene. – Jeg tror sommeren 2018 har vært en vekker for mange, sier Hamar, som har permisjon fra kommunestyret i Jølster. Foto: Marte Danbolt

Bekymret for tørken – vurderer vannlov

Den tørre sommeren bekymrer statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, som vurderer behovet for en helt ny lov for vann- og avløpstjenestene.   

– Vi skal ikke lage nye lover uten grunn. Men det kan være behov for et juridisk rammeverk som avklarer ansvarsforholdene i en sektor med nye utfordringer, sier han til Kommunal Rapport.

Organisasjonen Norsk Vann har lenge etterlyst en vanntjenestelov, og mener behovet er aktualisert som følge av årets tørkesommer, som har skapt problemer for vannforsyningen flere steder i landet. Stortinget ba i juni i fjor regjeringen om å vurdere behovet for en slik lov.