Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

80 meter høy flodbølge kan ramme Hellesylt

Nye beregninger viser at flodbølgen som vil ramme Hellesylt på Sunnmøre hvis hele fjellsiden ved Åkneset raser ut samtidig, kan bli 80 meter høy.

Det opplyser daglig leder Kjell Jogerud i Åknes/Tafjord Beredskap IKS til NTB.

Dette er en vesentlig større tsunami enn tidligere regnet med i et verstetilfelle.

Tidligere var det regnet med at 35 millioner kubikkmeter fjell i verste fall kunne rase ut samtidig fra Åkneset. De nye beregningene viser at hele 54 millioner kubikkmeter fjell kan rase ut. De justerte beregningene er gjennomført av NGI på bakgrunn av mangeårige undersøkelser og forsøk gjort av NGI, SINTEF og Universitetet i Oslo i fellesskap.

Muligheten for at dette skjer i et samlet ras vurderes som såpass liten som 1/1000. Men et «worst case» blir nå lagt til grunn for beredskapen langs fjorden.

700 meters lengde

Geofaglig leder i Åknes/Tafjord-prosjektet, Lars Harald Blikra, har tidligere opplyst til NTB at den synlige sprekken i Åkneset er cirka 700 meter lang, og 25-30 meter bred i den sørlige enden. Fjellmassivet beveger seg nå cirka 10 centimeter i året. Det betyr at et skred er under utvikling.

Beredskapssenteret for Åknes/Tafjord redegjorde onsdag for størrelsen på en flodbølge ved et «worst case» og ved det som kalles en «1000-årshendelse» i et møte arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for de berørte kommunene.

En risikoanalyse for de flodbølgetruede kommunene langs Storfjorden skal være klar i februar.

Det opplyser fylkesberedskapssjef Ketil Matvik Foldal i Møre og Romsdal til NTB. Han opplyser at en «1000-årshendelse» nå blir lagt til grunn for kravene som er satt i byggforskriften som kom i september, mens «worst case» blir lagt til grunn for det beredskapsopplegget som skal gjelde.

«Worst case»

Det verst tenkelige scenariet er at en stor del av fjellsiden raser ut samtidig. Et slikt skred er fryktet fordi det er påvist glideflater og bevegelser 120 meter under overflaten i Åkneset.

– Men det er også mulig at fjellet raser ut i mindre biter. I så fall behøver det ikke oppstå noen katastrofal tsunami, ifølge Vidar Kveldsvik ved NGIs naturskadeavdeling.

Fortsatt er det mye som er uklart rundt hva som kan bygges i områder der flodbølgen vil ramme ved en såkalt 1000-årshendelse. Det vil variere fra sted til sted hvor omfattende skadene vil være.

– Utfordringen vår nå er å finne grensen for når et utredningskrav ved utbygging skal gjelde. Noe komplett bilde har vi ennå ikke, og vi skal utforme et regelverk som ikke har vært brukt tidligere, sier Foldal.

Ble orientert

Kommunene som er berørt av faren for ras fra Åknes/Tafjord på Sunnmøre og fra fjellet Mannen i Romsdalen, fikk onsdag en orientering av Fylkesmannen om problemer knyttet til byggesaker, arealplanlegging og beredskapsplanlegging i de utsatte områdene.

Det har i lengre tid vært arbeidet med både undersøkelser, overvåking og beredskapstiltak til de store, ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i Tafjord. I høst er det også montert overvåkingsutstyr ved Mannen i Romsdalen, der det også er en stor sprekk under utvikling. Sprekken skal overvåkes fra beredskapssenteret på Stranda. Her vil et ras kunne fylle dalen og demme opp elva Rauma.

Ti kommuner vil bli direkte berørt av en flodbølge i Storfjorden på Sunnmøre. Seks kommuner er omfattet av den risikoanalysen som det nå arbeides med.

(©NTB)