20 prosent av miljøvernlederne borte

Om lag 20 prosent av miljøvernlederstillingene i kommunene er lagt ned etter at de statlige, øremerkede midlene ble borte.

- Det er gledelig at så mange som over 80 prosent av kommunene har beholdt sine miljøvernlederstillinger, sier miljøansvarlig i KS, Ole Jørgen Grann.


Selv om stillingene er lagt ned, betyr ikke det at miljøvernlederne er oppsagt. Mange er gått over i andre stillinger.


En spørreundersøkelse KS har gjort i samtlige kommuner viser at langt flere har beholdt miljøstillingene enn tidligere antatt. I alt 315 kommuner svarte i undersøkelsen.


Staten har gjennom de øremerkede midlene sørget for at kommunene har hatt råd til å ansette egne miljøvernledere. Ved MIK-reformens slutt i 1996 opphørte også øremerkingen, men pengene er lagt inn i rammetilskuddet.


- Kommunene burde være modne nok nå til å fortsette miljøarbeidet uten de øremerkede midlene. Det at så mange som 80 prosent av kommunene har beholdt miljøvernlederstillingene, bekrefter at kommunene tar miljøet på alvor, sier Grann.


Presset økonomi
Det er ingen spesielle kjennetegn ved de kommunene som har fjernet miljøstillingene, men småkommuner og Nord-Norge utmerker seg i negativ retning, sier Grann.
I Vesterålen har fire av fem kommuner lagt ned disse stillingene. Bare Øksnes har beholdt sin miljøvernsjef.
I Andøy er miljøvernleder Asgeir Andreassen blitt vikar for landbrukssjefen. I en hardt presset økonomisk situasjon er miljøvernlederstillingen blitt borte, sammen med 14 andre stillinger.
- Miljøvernarbeidet er blitt gradvis svekket de siste årene, etter at det ble organisert inn i teknisk etat, sier Andreassen, men legger til at organiseringen av miljøsakene i seg selv ikke er avgjørende for resultatet.
Han mener likevel at kommunen hadde tjent på å beholde stillingen. I sin tid som miljøvernleder skaffet han eksterne midler, ofte statlige, til mange mange miljøprosjekter i kommunen.


- Må beholde kompetansen
Lederen av Forum for lokalt miljøvern, Birgit Rusten, sier at det viktigste er at kommunene fortsatt har en miljøansvarlig som fungerer som en miljøkoordinator på tvers av sektorene.
- Poenget med MIK-reformen var å få miljøet integrert og fokusert i alle sektorer. Miljøkompetansen og -ansvaret må beholdes og ikke pulveriseres, sier Rusten.

- Kommunene burde være modne nok til å fortsette miljøarbeidet uten øremerkede midler, sier Ole Jørgen Grann i KS.

«Det har vært økonomisk lønnsomt for kommunen å ha miljøvernleder»
Asgeir Andreassen, tidligere miljøvernleder i Andøy

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.