Når enkeltmennesker forteller om avmakt i møte med offentlige organer og prosesser, skal vi høre godt etter, skriver kommentator Agnar Kaarbø. Bildet er fra en folkeavstemming i Sørum kommune i 2017.

Når enkeltmennesker forteller om avmakt i møte med offentlige organer og prosesser, skal vi høre godt etter, skriver kommentator Agnar Kaarbø. Bildet er fra en folkeavstemming i Sørum kommune i 2017. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Meninger

Takler lokaldemokratiet framtiden?

Trangere rammer og store, komplekse utfordringer vil sette lokaldemokratiet under press. Er systemet og politikerne forberedt?

Om ett år er nye kommunestyrer og fylkesting i ferd med å konstituere seg. En ny periode venter landets mange tusen lokalpolitikere. Den blir tøff, tøffere enn de foregående.

Vi må diskutere den demokratiske beredskapen, altså hvor rustet vi er for å løse framtidens utfordringer.