Drangedal er blant kommunene som i høst har holdt budsjettmøte uten at det sto på møteplanen. Foto: Didrik L. Arnesen

Alvorlig hemmelighold rundt budsjettene

Leder. Det er nedslående at politikere i mange kommuner har valgt å unndra viktige deler av budsjettbehandlingen fra offentlighet.
20.12 2018 10:40
Her er det viktig lærdom å hente for flere.

Kommunal Rapport har søkt innsyn i samtlige ordføreres tjenstlige oppføringer i elektroniske kalendere fra september til november, for å undersøke om det har vært budsjettmøter uten at det har framgått av kommunens nettsider. Resultatet er sørgelig.

Etter sammenligning av 99 ordfører-kalendere med møteplanene og listene over sakspapirer og protokoller på kommunenes nettsider, viser det seg at én av fire undersøkte kommuner har hatt møter i budsjettprosessen for 2019 uten offentliggjøring.

Når Kommunal Rapport har funnet budsjettrelaterte møter i ordførerens kalender, som ikke har framgått av nettsidene, har vi bedt om agenda og deltakerliste. Det har vi fått, eller vi har fått kunnskap via informerte kilder. Opplysningene gir grunnlag for denne ukas nyhetsoppslag om budsjettbehandling.

Så å si uten unntak er nettopp budsjettprosessen årets mest sentrale sak av offentlig interesse, som altså ikke gjøres tilgjengelig for dem det gjelder, nemlig innbyggerne. Det er viktig å understreke at Kommunal Rapports oversikt ikke er komplett, men bildet er tydelig.

Ifølge kommuneloven skal saklisten til møter i folkevalgt organ være tilgjengelig for allmennheten. Det skal også andre dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet. Enhver har dessuten rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. For en interessert innbygger er dette imidlertid enklere sagt enn gjort – så lenge kommunen ikke synliggjør møtene.

Så sent som i slutten av november, skrev vi på lederplass om en fersk uttalelse fra Sivilombudsmannen, om åpenhet for velgerne og kritikk av Fitjar kommune for mangel på dette. Det er grunn til å minne om denne uttalelsen. Fitjar-ordføreren lovet å endre praksis. Her er det viktig lærdom å hente for flere, som vi skrev. Det beste for et levende lokaldemokrati er selvsagt å ha åpenhet som utgangspunkt. Det gir innbyggerne mulighet for å utøve sitt engasjement.

Kommunal Rapport ser viktigheten av å drive undersøkende journalistikk for å påvise de alvorlige avvikene som skjer i betydelige deler av Kommune-Norge. Vi vil fortsette å bruke offentlighetslovens muligheter og det som ellers må til for å vise gap mellom regler og praksis.

På dette punktet kunne kommunesektorens omdømme trengt en mer positiv oppsummering når året nå går mot slutten. På vei mot et nytt, viktig år; valgåret 2019, er hemmeligholdet en vekker som må tas på alvor – av hensyn til hele Kommune-Norge.

God jul og godt nytt år!

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!