Hele, faste stillinger er viktig både for pasientene og de ansatte selv, mener skribentene. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

Hele, faste stillinger gir bedre eldreomsorg

Debatt. I Møre og Romsdal skal vi ha en varm og god eldreomsorg. Da må de som skal gjøre jobben, ha mulighet til hele, faste stillinger.
26.7 2019 09:04
Det har en stor egenverdi å ha kjente ansikter rundt seg.

Aftenposten kunne nylig fortelle om at kommunene bruker stadig mer på innleie av sykepleievikarer. For oss i Møre og Romsdal Arbeiderparti er det viktig å sørge for faste, hele stillinger og begrense bruken av innleie. Det er det tre viktige grunner til.

For det første så vet vi at bruk av ukjente vikarer kan gå utover pasientenes trygghetsfølelse. Det har en stor egenverdi å ha kjente ansikter rundt seg. Det handler om noe så grunnleggende som å omgås mennesker som kjenner deg; mennesker som vet hvor saftglasset skal stå ved middagsbordet, og som vet hvilke programmer du liker på tv-en. Det kan høres banalt ut, men for mennesker med ulike hjelpebehov er den personlige kontakten mellom sykepleier og pasient avgjørende.

Vi vet også at det i private vikarbyråer er en utfordring at svært mange snakker lite eller dårlig norsk. Det er problematisk, både for kommunikasjon med pasienten og for vikarene selv. Det øker også sjansen for avvik og feilbehandling og gjør det vanskeligere å imøtekomme pasientenes behov.

For det andre mener Arbeiderpartiet at vi har et særlig ansvar for å sikre hele og faste stillinger – ikke minst i helsevesenet. Innleie, midlertidighet og ufrivillig deltid øker risikoen for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping.

For sykepleierne som leies inn som vikarer, er hverdagen lite forutsigbar og preget av usikkerhet. Ting som bør være en selvfølge når man har fått seg jobb – muligheten til å få lån i banken, kjøpe bolig og stifte familie – er utenfor rekkevidde. Å vite når og hvor man skal jobbe, er en viktig rettighet i seg selv.

Den tredje årsaken er den store økningen i antall eldre. Allerede i dag har vi i Møre og Romsdal utfordringer med å få rekruttert kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren, og vi vet at dette vil bli stadig mer krevende i takt med at flere blir eldre i fylket. Da må vi ta oss skikkelig av dem som allerede arbeider for oss, og bidra til at de som ønsker det, kan jobbe i hele, faste stillinger. Det er sløsing med ressursene for både samfunnet og enkeltpersoner når folk som har tatt en utdanning på flere år, ender med å jobbe i en liten deltidsstilling i kommunen.

Arbeiderpartiet samarbeider med Fagforbundet både nasjonalt og i fylket om å få til en heltidskultur i kommunene. I noen kommuner jobbes det bra med disse problemstillingene. I andre gjøres det svært lite.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil være en pådriver for at kommunene både stiller opp for dem som trenger omsorgstjenester og våre ansatte. Det er rett og slett vårt ansvar som folkevalgte.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!