Ålesund er en av de mest framtidsrettede byene, ifølge Multiconsults byindeks. Foto: Terje Lien

Byene må lykkes

Debatt. Flere eldre, mindre lønnsom oljesektor og mer internasjonal konkurranse gir store utfordringer for Norge fremover. Derfor må vi prioritere tilrettelegging for verdiskaping høyere, og det må skje i byene.
21.12 2018 08:58
Noen byer er knallgode på gjøre en idé til lønnsom virksomhet.

Med data for hvor gode de 71 største byene er på kultur for verdiskaping, kompetanse, tetthet og stedskvalitet, har Multiconsult utviklet en byindeks for hvor fremtidsrettede norske byer er.

Siden 1970 har verdiskaping i Norge økt fra 70 prosent av Sveriges til 140 prosent. Ikke fordi vi er blitt veldig mye smartere, men fordi oljesektoren har gjennomsyret norsk næringsliv.

Når tiltak mot klimaendringene med stor sannsynlighet kommer til å redusere verdiskapingen i oljerelatert næringsliv samtidig som eldrebølgen treffer for fullt, blir det krevende å opprettholde posisjonen som verdens beste land å bo i.

Tjenestenæringer med høy produktivitet er sentralt når vi skal møte denne utfordringen. Både bedrifter og folk i disse næringene finnes i større byer, fordi det er der markedet og kompetansen finnes. Skal Norge være med i konkurransen, må våre største byer lykkes.

Vi må se etter tiltak som gjør Norge attraktiv for bedriftene med størst potensial for verdiskaping. Byer som har et bevisst forhold til dette, har de beste forutsetningene for å lykkes.

Noen byer er knallgode på gjøre en idé til lønnsom virksomhet. Å bygge kultur for verdiskaping er noe av det viktigste, men også vanskeligste, byer gjør. Over tid må vi utvikle skolene, bevisstgjøre bedriftene og skape møteplasser der verdiskapingskompetansen formidles og utvikles.

Det er i byene bedriftene finner kunder og relevant arbeidskraft, samtidig som arbeidstakerne kan finne interessante arbeidsplasser. Ved å samle flere bedrifter og arbeidstakere på et lite område, økes verdien av spesialisering, kompetanse og ideer spres raskere og markedene fungerer bedre.

I kampen om de beste er også bykvaliteter viktig. De som kan velge og vrake, er også opptatt av livet utenom jobben – spennende kulturtilbud og mennesker, omgivelser og tjenestetilbud. Internasjonalt er barnehagene som gjør det mulig å kombinere barn og karriere, et av våre viktigste fortrinn.

Lista over de mest fremtidsrettede byene preges av Stavanger-regionen og de største byene, med Bærum som vinner. Nærheten til Oslo og sterke næringsområder på Lysaker, Fornebu og Sandvika er viktige forklaringer.

Kongsberg og Ålesund viser at byer kan lykkes på tross av størrelse og olje. Kongsberg har en flere hundre år gammel tradisjon med teknologisk spisskompetanse fra sølvgruvene. I Ålesund ser vi klare spor av den sunnmørske kremmerånden.

Økonomisk bærekraft for den enkelte by og Norge som nasjon, krever at byene prioriterer verdiskaping høyere framover. Kunnskap om hva byen i dag er god på, kan danne grunnlag for en verdiskapingsstrategi for fremtiden.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!