Sykepleiere får ofte hederlig omtale, men god ord alene holder ikke, skriver Karen Brasetvik. Ilustrasjonsfoto: Eirill Wiik, BTB scanpix

Topp omdømme – bånn lønn

Debatt. Sykepleiere drømmer ikke om pallplass når det gjelder lønn. Men hva om vi fikk et sykepleierløft slik at vi rykket 70 plasser opp på lønnsstatistikken?
13.3 2018 08:31
Kommunene som arbeidsgivere må ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i lønn.

«Sykepleiere er alltid foran. Fordi dere alltid er der det skjer. Fordi dere alltid er der pasienten er. Det gir dere en helt spesiell ekspertise og en helt spesiell erfaring.» Denne hederlige omtalen kommer fra helseminister Bent Høie.

 At sykepleiere har et godt omdømme, bekreftes ikke bare av sjefen for Helse-Norge. I en undersøkelse fra Kunnskapsdepartementet ble sykepleieryrket kåret til landets viktigste yrke. Likevel sliter vi med å få nok sykepleiere. Og beholde dem.

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS sier at sykepleiere er den yrkesgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere; 4.000 sykepleiere mangler i kommunehelsetjenesten i dag. I tillegg trenger sykehusene flere sykepleiere.

Årlig utdannes det 3.500 sykepleiere. Det dekker knapt avgangen fra yrket.

 Hvordan står det så til med lønna til Norges mest etterspurte yrkesgruppe? Mens vi er på pallplass når det gjelder omdømme, er vi på bånn når det gjelder lønn. Med en gjennomsnittlig månedslønn på 43.160 kroner, inkludert tillegg for å jobbe kvelder, netter og helger, havner sykepleiere på 147. plass på Statistisk sentralbyrås lønnsoversikt. Det er langt bak brannmenn, lokomotivførere og ingeniører.

 Dessverre er det langt igjen til likelønn. Med dagens tempo vil det ta 100 år før vi oppnår likelønn! Det er viktig å tenke på hvilke konsekvenser manglende likestilling og likelønn har for velferd og utvikling i vår velferdsstat.

Manglende likelønn rammer flere yrkesgrupper enn sykepleiere. Fellestrekk er at det er kvinnedominerte yrkesgrupper, de har høyere utdanning, jobber i offentlig sektor og tjener 150.000 kroner mindre enn mannsdominerte yrkesgrupper med like lang utdanning.

 Sykepleiere drømmer ikke om pallplass når det gjelder lønn. Den plasseringen er det ledere innen olje- og gassproduksjon som har. Her er månedslønnen drøyt 104.000 kroner. På 2. og 3. plass følger ulike meklere med drøyt 90.000 kroner i månedslønn.

 Sykepleiere blir aldri lønnsledende. Vi drømmer heller ikke om å rykke 100 plasser opp. Der finner vi dem som ser måner og stjerner. For fysikere og astronomer ligger på 47. plass med en månedslønn på 59.440 kroner.

Men hva om vi fikk et sykepleierløft slik at vi rykket 70 plasser opp? Da ville vi havnet på 77. plass sammen med «andre ingeniører». Vi ville fortsatt ligge langt bak lokomotiv- og T-baneførere, men det ville gitt sykepleierne et anstendig lønnsløft på drøyt 10.000 kroner per måned. Dét ville være et framskritt for likelønn!

 «Skal det bli bra for pasienten, må også de ansatte ha det bra på jobb», var helseministerens klare melding til Norges helseledere da de var samlet til konferanse i forrige måned. Å ha det bra på jobb handler blant annet om et godt fag- og arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger og at man bli verdsatt.

Sykepleiere får ofte hederlig omtale. Men gode ord alene holder ikke. Vi må også oppleve verdsetting i praksis. Én av fem sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i yrkeskarrieren. Dårlig lønn er én av grunnene. I tillegg kommer også arbeidstidsordninger som kan være krevende å kombinere med familielivet.

Skal vi stoppe flukten fra sykepleieryrket og hente tilbake dem som har sluttet, må arbeidsgivere og regjeringen bidra til et løft for sykepleierne – både når det gjelder lønn og andre arbeidsvilkår.

 I årevis har kommunene meldt at det er sykepleiere de har størst utfordringer med å rekruttere. Da må kommunene som arbeidsgivere ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i lønn – ikke helt ulikt det vi ser i mannsdominerte yrker.

 Et skikkelig sykepleierløft vil bidra til at flere sykepleiere blir «på post». Nyutdannete sykepleiere vil finne det mer attraktivt å jobbe i kommunene. Deltidsansatte sykepleiere vil vurdere å jobbe mer. Og sykepleiere som har forlatt yrket, vil kanskje komme tilbake. Men det nytter ikke med topp omdømme, så lenge lønna er på bånn. Derfor må sykepleierlønna opp – opp – opp!

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.