En ny regjering må presentere troverdige svar på hvordan kommunene skal få nok ressurser til å kunne løse oppgavene i eldreomsorgen, mener Kommunal Rapport.

En ny regjering må presentere troverdige svar på hvordan kommunene skal få nok ressurser til å kunne løse oppgavene i eldreomsorgen, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vi trenger debatt om pleie og omsorg

Det var en urovekkende mangel på debatt i valgkampen om hvordan vi skal møte veksten i antall eldre og pleietrengende.

For kommunene blir dette en av de aller viktigste oppgavene de nærmeste årene. Rikspolitikerne kan derfor ikke la være å diskutere hva dette innebærer av prioritering og framtidsrettet organisering.

Vi har klare forventninger til politikerne som akkurat nå forhandler om grunnlaget for en ny regjering.