Det blir for generelt når regjeringen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i folkehelsemeldingen skriver at kommunene skal legge mer vekt på forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten, mener Kommunal Rapport.

Det blir for generelt når regjeringen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i folkehelsemeldingen skriver at kommunene skal legge mer vekt på forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten, mener Kommunal Rapport.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vær tydeligere om folkehelse!

Kommuner og lokalsamfunn har en sentral rolle i arbeidet med å fremme god folkehelse. Men regjeringen kan være tydeligere i sine forventninger til sektoren.

Like før påske la helse- og omsorgsministeren fram en ny folkehelsemelding. Det er en begivenhet. Befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg, er en indikasjon på hvor sunt og sosialt rettferdig samfunnet er. Det er vanskelig å undervurdere betydningen av god folkehelse.

Pandemien minnet oss om hvor viktig en handlekraftig kommunehelsetjeneste er.