Byggingen av nye sykehjem kan bli stilt i bero etter at mange kommuner har fått avslag på sine søknader om tilskudd. Det er svært uheldig, mener Kommunal Rapport.

Byggingen av nye sykehjem kan bli stilt i bero etter at mange kommuner har fått avslag på sine søknader om tilskudd. Det er svært uheldig, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Unødig usikkerhet om sykehjemsstøtte

Kommunene må få tydelige signaler om at det kommer mer penger til å bygge sykehjem og omsorgsplasser.

Kommunal Rapport kunne nylig fortelle om Sortland som kan havne i et økonomisk uføre i forbindelse med bygging av et nytt sykehjem. Kommunen hadde lagt til grunn 73 millioner kroner i statlig investeringsstøtte til 32 sykehjemsplasser og 35 dagplasser. 

Kommunedirektør Rita Johnsen sier at situasjonen er utfordrende med ekstra liggedøgn på sykehus fordi kommunen ikke klarer å ta imot pasientene. Derfor haster det å bygge.