Kommuner som satser på tiltak for mer heltid, lykkes.

Kommuner som satser på tiltak for mer heltid, lykkes.

Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Tiltak for mer heltid virker

Kommuner som vil, klarer å øke andelen heltidsansatte ved målrettede tiltak. Det viser de gode eksemplene Kommunal Rapport omtalte fra Aukra og Alstahaug forrige uke.

Arbeidstakerorganisasjonen Delta sjekket de 4.060 stillingene som kommunene lyste ut i september og oktober. Det viste seg at to tredeler var deltidsstillinger. Nesten 900 hadde en stillingsstørrelse på mellom 1 og 20 prosent.

Hvorfor lyses det fortsatt ut deltidsstillinger en rekke steder?