Politikerne som snakket høyt om en tillitsreform for noen år siden, må i større grad utfordre systemene de nå bestyrer. Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med reformen.

Politikerne som snakket høyt om en tillitsreform for noen år siden, må i større grad utfordre systemene de nå bestyrer. Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med reformen.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Tempoet i tillitsreformen er for lavt

Regjeringens tillitsreform er et godt initiativ, men foreløpig er tempoet for lavt og resultatene for beskjedne.

Det begynner å bli lenge siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte regjeringsplattformen i Hurdal. Ett av de viktigste prosjektene der var en tillitsreform.

Det er ikke for tidlig å etterspørre resultater av tillitsreformen.