Stortingsflertallet burde gitt beskjed om at det haster med å få samhandlingen mellom kommune og sykehus opp til et nytt nivå, mener Kommunal Rapport.

Stortingsflertallet burde gitt beskjed om at det haster med å få samhandlingen mellom kommune og sykehus opp til et nytt nivå, mener Kommunal Rapport.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Tannløst om samhandling i helse

Stortingsflertallet skuffer i sin behandling av nasjonal helse- og samhandlingsplan. Det må settes mer fart på samhandlingen mellom kommune og sykehus.

Kommunesektoren hadde forventninger til stortingsmeldingen som kom 1. mars. Endelig skulle samhandlingen med spesialisthelsetjenesten få oppmerksomhet.

Stortingsflertallet kunne vært tydeligere i komitéinnstillingen.