Kommunestyrets behandling av tariffoppgjøret er en debatt som hører hjemme i det offentlige rom, mener Kommunal Rapport.

Kommunestyrets behandling av tariffoppgjøret er en debatt som hører hjemme i det offentlige rom, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonfoto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ta tariffdebatten for åpne dører!

Kommuner og fylkeskommuner har lite å tjene på at debatten om tariffspørsmål foran neste års oppgjør holdes for lukkede dører.

Mellomoppgjøret 2023 nærmer seg og noen er allerede i gang med innledende runder. Det siste er at Utdanningsforbundet har latt seg provosere av formuleringer i et debatthefte fra KS om tariffoppgjøret. Her heter det at saksframlegg og vedtak som omhandler tariffoppgjøret 2023, kan unntas offentlighet. Begrunnelsen handler om den strategiske stillingen til KS.

Utdanningsforbundet og Handal velger å tolke KS i verste mening.