Smittevern må være et eget sjekkpunkt for alle nye helseinstitusjoner, mener Kommunal Rapport.Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder

Smitteverntiltak må prioriteres i nye sykehjem

Alle kommuner må ha smittevern høyt på kravlista når de skal bygge nye sykehjem. Den lærdommen har koronapandemien gitt oss.

Kommunal Rapport skrev forrige uke at Oslo kommune vil gjøre smitteverntiltak til standard kravspesifikasjon. Det er godt å høre.

Ja, det betyr trolig økte kostnader for nye sykehjem.

Innbyggerne i alle kommuner bør få tilbud om sykehjem som holder en solid standard, også med hensyn til smittevern. Enerom med eget bad burde være opplagt i Norge i dag. Sluser mellom korridor og beboerrom er et typisk grep som Oslo kommune har tatt i nye sykehjemsbygg for å hindre smittespredning.

Dessuten bygger Oslo med flere små såkalte bogrupper, som alle skal ha hver sin inngang, i stedet for å være avhengig av å gå gjennom andre bogrupper. Egen heis for hver bogruppe er også aktuelt i nye byggeprosjekter.

Seniorrådgiver Steinar Barstad ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU tok i Kommunal Rapport forrige uke til orde for nye måter å bygge sykehjem på, som skal bidra til å hindre smittespredning. I den forbindelse formidlet også Kommunal Rapport at Folkehelseinstituttet (FHI) og en arbeidsgruppe med kommuneoverleger og smittevernoverleger tilbake i 2018 etterlyste en nasjonal byggveileder for smittevern i kommunale helseinstitusjoner. Høsten 2020 finnes det en slik veileder kun for sykehus.

Den samme artikkelen fortalte også at regjeringens Handlingsplan for et bedre smittevern 2019–2023 understreker at det er viktig med god infrastruktur for å stoppe smittespredning – men at ingen av tiltakene handler konkret om kommunale helseinstitusjoner.

Alt som kan redusere risikoen for smittespredning er interessant å vurdere. Smittevern må være et eget sjekkpunkt for alle nye helseinstitusjoner, enten det foreligger en veileder eller ikke. Hver kommune må naturligvis gjøre det de kan for at eldre og syke innbyggere i institusjon ikke skal rammes av smitte.

Ja, det betyr trolig økte kostnader for nye sykehjem. Samtidig har ingen kommuner råd til å risikere mer smitte og tap av enda flere liv i sykehjem. Det handler om å planlegge for scenarioer vi ikke så for oss før covid-19. Snart kan det være nye sykdommer vi trenger beskyttelse mot. Uansett må smittevern prioriteres – til beste for alle.

Nye måter å bygge på bør naturlig vinne fram. Flere ekspertgrupper bør nå høres for å finne de mest hensiktsmessige løsningene, som kommunene kan tilpasse lokalt. Å lære av ulike kommuners erfaring fra koronakrisen vil selvsagt også være veldig verdifullt for framtidige beslutninger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.