Kommunene har spilt en viktig rolle under koronakrisen, i tråd med smittevernloven.

Kommunene har spilt en viktig rolle under koronakrisen, i tråd med smittevernloven.Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Smittevernloven trenger endring

Det ser ut til å være behov for forbedringer både i smittevernloven og kommunenes praktisering av den.

I koronakommisjonens utredning om myndighetenes håndtering av pandemien er den generelle vurderingen at kommunene har vært svært bevisste sin sentrale smittevernrolle. Samtidig viser praksis i første del av pandemien betydelige forbedringspunkter her.

Hele 72 prosent av smittevernvedtakene ble i mars fattet av kommunelegen. Det viser en kartlegging forskerne Marthe Indset og Sigrid Stokstad ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR har gjort på oppdrag fra koronakommisjonen. Gitt hvor inngripende tiltakene var for innbyggerne og næringslivet, burde folkevalgte vært involvert. Om ikke annet i ettertid, som kommisjonen anbefaler å vurdere å lovfeste.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.