Lønnskampen kan bare avklares i de årlige oppgjørene. I mellomtiden må lærerorganisasjonene, KS og lokale og nasjonale politikere bidra til en mindre slagordpreget debatt om hvordan vi skal utvikle en god skole, mener Kommunal Rapport.

Lønnskampen kan bare avklares i de årlige oppgjørene. I mellomtiden må lærerorganisasjonene, KS og lokale og nasjonale politikere bidra til en mindre slagordpreget debatt om hvordan vi skal utvikle en god skole, mener Kommunal Rapport.

Ilustrasjonsfoto: Aurora Ytreberg Meløe / VG
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Skoledebatten er mer enn lønnskamp

Lærerstreiken er over, men det gjenstår mange utfordringer i skolesektoren. De kan bare løses hvis debattene blir mindre konfronterende og slagordpreget.

Den nylig avsluttede lærerstreiken etterlater seg ikke bare frustrerte lærere og elever og bekymrede foreldre og lokalpolitikere. Den har forsterket oppmerksomheten mot en rekke problemstillinger i skolesektoren.

Lønn påvirker hvor attraktivt yrket er, men også andre faktorer spiller inn.