En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å drive med nødvendig revisjon av et mektig system. Her er kontrollutvalget i Tana kommune samlet til møte i januar i år.

En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å drive med nødvendig revisjon av et mektig system. Her er kontrollutvalget i Tana kommune samlet til møte i januar i år.

Foto: Thomas Frigård
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene!

En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å drive med nødvendig revisjon av et mektig system.

Dette skjer dessverre ikke over alt. Mange kommuner setter fortsatt av for lite midler til utvalgene. Det forteller generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) til Kommunal Rapport.

Kontrollutvalget er viktig for å se det kommunale systemet i kortene.