Wenche Nilsen er 70 år, men arbeider fortsatt som sykepleier i Halden kommune.

Wenche Nilsen er 70 år, men arbeider fortsatt som sykepleier i Halden kommune.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Sats på å holde seniorene i jobb!

Det er mye å lære av Halden kommunes satsing på seniorarbeidskraft i helse- og omsorgstjenesten.

Rekrutteringsutfordringen er formidabel for kommunesektoren. Spesielt gjelder det behovet for kompetent arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren.

Det er oppløftende å lese hvordan seniorene i Halden opplever arbeidsdagen.