Kommunal Rapport støtter forslaget fra arkivlovutvalget, som var ledet av Christian Reusch, om at samme lovregler skal gjelde for alle kommunale selskaper. Foto: Terje Lien
Leder

Også IKS-er bør følge arkivloven

Det er lett å si seg enig med arkivlovutvalget i at alle selvstendige offentlige virksomheter bør omfattes av arkivloven – også interkommunale selskaper (IKS-er).

Det er all grunn til å få fjernet ‘mørke kroker i forvaltningen’.

Det var forrige uke utvalget la fram sin utredning med utkast til en ny lov, som skal erstatte arkivloven fra 1992. Her går de inn for at interkommunale selskaper og andre virksomheter der det offentlige eier mer enn 50 prosent, skal omfattes av loven.

Det er logisk at selskaper som handler på vegne av kommunene skal være underlagt de samme lovreglene. Ikke minst er det fornuftig med åpenhet og demokratisk kontroll. Det er viktig for tilliten til selskapene, som til kommunene som eier dem.

Å ha et godt arkiv er også viktig for selskapene selv, for at de skal kunne dokumentere de avgjørelsene de har tatt. Med en arkivlov, som også omfatter interkommunale selskaper, vil vi få både den gevinsten at dokumentasjonen naturlig vil øke og at tilgangen på dokumentasjon kan bli bedre for offentligheten.

Det er all grunn til å få interkommunale selskaper ut i lyset, og dermed få fjernet «mørke kroker i forvaltningen», som de har vært kritisert for å være.

Hele seks av ti interkommunale selskaper ønsker selv arkivplikt på linje med kommunene, ifølge en undersøkelse Kommunal Rapport gjennomførte i fjor sommer.

85 av 242 selskap svarte på spørsmålene om journalføring, arkivering og åpenhet, og vel halvparten fortalte at de fører arkiv etter arkivloven, selv om de ikke er pålagt dette. Med andre ord er det et veldig godt utgangspunkt for å få fjernet unntaket fra arkivplikten for interkommunale selskaper. Resultatet fra Kommunal Rapports undersøkelse gir også grunn til optimisme med tanke på gjennomføring av en slik lovendring.

Lovene må tilpasses dagens forhold, så klart. I tillegg til ny organisering, handler det om overgangen fra papir til å sikre digitalt lesbar informasjon for framtida. Det vil komme teknologiskifter, og vi ser at utviklingen går fort. Også her handler det om vilje og evne til endring.

Arkivlovutvalgets forslag kan innebære betydelig endring for noen selskaper. Enkelte vil helt sikkert argumentere med at belastningen blir for høy, særlig for de små. Det viktige hensynet å legge vekt på da, blir hva som er best for innbyggerne til sjuende og sist.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.