Fylkesmann Knut Storberget i Innlandet har gjort en solid og opplysende vurdering, mener Kommunal Rapport. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Fylkesmann Knut Storberget i Innlandet har gjort en solid og opplysende vurdering, mener Kommunal Rapport. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Offentlig ansatte må tåle åpenhet

Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig forhold.

Vi må kunne forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne saken.

Etter klage fra Kommunal Rapport, har Fylkesmannen i Innlandet nå gjort en solid og opplysende vurdering – og krevd slutt på hemmelighold om det som beskrives som tjenestehandlinger.

Foranledningen er at Kongsvinger kommune har nektet innsyn i et varslingsbrev med anklager om trakasserende lederstil. Kommunen gikk beklageligvis så langt at de definerte brevet i sin helhet som taushetsbelagt informasjon, med henvisning til forvaltningslovens bestemmelser om «noens personlige forhold».

Det holdt naturlig nok ikke for Fylkesmannen, som altså tok innsynsklagen til følge.

Fylkesmannen sier forbilledlig klart at forvaltningsloven ikke beskytter eventuell kritikk mot hvordan offentlige tjenestemenn utfører jobben sin. Vedtaket er endelig, og Fylkesmannen gir nyttige henvisninger til Sivilombudsmannen og rettledningen til offentlighetsloven, i tillegg til lovparagrafer. Ettersom offentlig ansatte skal ivareta allmenne interesser, er det rimelig med større grad av åpenhet enn det som gjelder ellers, og selvsagt i større grad jo høyere stilling det er snakk om.

Med dette bakteppet, er kommunens reaksjon fornuftig: Kommunen tar til etterretning at Fylkesmannen vurderer den konkrete saken annerledes enn kommunen. Vi må kunne forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne saken i behandling av framtidige saker.

Åpenhet er i seg selv egnet til å skape tillit. Og Kommunal Rapport og andre medier ber gjerne om innsyn – i et demokratisk og sannhetssøkende perspektiv. Når det er sagt, vil det opplagt ha verdi for alle involverte å overholde taushetsplikten, der den må gjelde.

Uansett er effektiv behandling viktig. For å oppnå ønskelig resultat, må kommunen også sørge for oversendelse av klagesaker snarest mulig – som blant annet Kongsvinger her bestreber seg på.

Offentlighet er heldigvis et tema som fenger mange i Kommune-Norge. Saken fra Kommunal Rapport om at Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold, er blant de mest leste sakene i nettavisa i skrivende stund. Søkelys på hvordan toppledere i det offentlige utøver jobben sin må tåles. Det er viktigere enn det er ubekvemt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.