Bedre resultater for skole, barnehage og barnevern er en tendens i det foreløpige Kommunebarometeret i år. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Bedre resultater for skole, barnehage og barnevern er en tendens i det foreløpige Kommunebarometeret i år. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ny vår med Kommunebarometeret

Interessen for å sammenligne seg med andre kommuner tegner godt.

Det er gledelig for framtida at resultatene for skole, barnehage og barnevern er betydelig bedre i årets barometer.

Det er ingen tvil om hvilke saker fra Kommunal Rapport som blir mest lest når Kommunebarometeret publiseres. Det skjedde i uka som gikk, som vi har sett det før: Det er de foreløpige tabellene for Kommunebarometeret abonnentene først og fremst kaster seg over.

Det er et godt tegn. Å studere nærmere hvor godt din og min kommune driver på ulike områder er bevisstgjørende. Å finne forklaringer på oppgang og nedgang i resultatene, sammenlignet med nabokommuner eller sammenlignbare kommuner andre steder i landet, er nyttig for å gjøre gode prioriteringer i neste omgang. Ikke minst er det flere kommuner som har hatt suksess med systematisk sammenligning med seg selv, med nye mål år for år, den tiårsperioden barometeret har eksistert.

Den tydelige veksten i kostnadsnivået i årets kommunebarometer er verdt å merke seg. Hele 74 prosent av nøkkeltallene på kostnadssiden har endret seg i negativ retning det siste året. Til sammenligning økte nivået i 67 prosent av nøkkeltallene på kostnader året før.

Da er det gledelig for framtida at resultatene for skole, barnehage og barnevern er betydelig bedre i årets barometer enn i fjorårets. Dovre kommune topper nå innen grunnskolepoeng i årets foreløpige barometer. I tillegg til at kommunen utmerker seg i skolesektoren, ligger de i toppsjiktet på barometeret.

I denne ukeavisa er de 20 kommunene som foreløpig gjør det best på Kommunebarometeret 2019 listet. Her kan det være mye inspirasjon å hente. Men også for dissene kommunene vil det være avgjørende å spørre seg hva som må til for å holde posisjonen eller bli bedre.

Det er viktig å understreke at det er det foreløpige barometeret som er aktuelt nå. Det endelige Kommunebarometeret 2019 kommer i kjølvannet av SSBs publisering av endelige Kostra-tall i juni. Det kan bli korrigeringer på grunn av flere nye tall. Det kan også komme rene rettelser fra flere kommuner.

Å ha kultur for justering vil være til det beste for innbyggerne når endringstakten stadig øker i Kommune-Norge. I den grad Kommunebarometeret er noen konkurranse kommunene imellom, er den sunn. Kanskje byr denne våren på nye muligheter for din kommune?