Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nå må kommuneledelsen levere på barnevern

Det er en klar styrke ved forslaget til ny barnevernslov at kommuneledelsen skal ha et tydelig ansvar for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker.

Plasseringen av ansvar for barnevernet hos kommunenes øverste politiske og administrative ledelse forplikter. Ansvarsplasseringen er naturlig for å få et mer profesjonelt barnevern, med bedre samarbeid og bedre åpenhet, i tillegg til bedre forebygging.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.