Flere kommuner burde la seg inspirere av Drammen, som registrerer alle sine kunstverk og gjør dem tilgjengelige gjennom digital formidling, mener Kommunal Rapport. Kunsthistoriker Asli Kural Dahl står for registreringen. Foto: Magnus K. Bjørke
Flere kommuner burde la seg inspirere av Drammen, som registrerer alle sine kunstverk og gjør dem tilgjengelige gjennom digital formidling, mener Kommunal Rapport. Kunsthistoriker Asli Kural Dahl står for registreringen. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Mangler kunstoversikt

Det er helt utrolig at bare et lite mindretall av kommunene vet hva kunsten de har er verdt. 

Kun 5 prosent av om lag 200 kommuner som svarte på Kommunal Rapports spørreundersøkelse om kunst, har taksert samlingen sin. Knapt halvparten av kommunene som svarte, har en oppdatert oversikt over kunst de eier. Her kan verdier rett og slett forsvinne uten at noen vet hva som går tapt. Det er både synd og respektløst.
 
Det gjør det ikke bedre at tre av fire kommuner som svarte på undersøkelsen, også mangler politikk for innkjøp av kunst – og for vedlikehold av den kunsten de allerede måtte ha. For mange kommuner har jo noe kunst, enten det er på veggene, ute eller stuet bort på et mer eller mindre forsvarlig sted.
 
Vi ser ikke bort fra at mer bevissthet rundt kunst i kommunene kan hjelpe. Det er i alle fall ikke bare penger det kommer an på.

Hvorfor ikke gjøre som Sortland kommune forteller at de har gjort; de har overlatt registreringen til Sortland kunstforening. Det kan være et godt grep å delegere for å få gjort et viktig arbeid. Det er én av flere muligheter til å bry seg om gaver kommunen har fått og kunst det måtte være investert i – til beste for innbyggerne.
 
Bystyret i Drammen gjorde et prisverdig vedtak da de gikk for å registrere kunstverkene i kommunale bygg og uterom. Ikke minst er det verdifullt at kunstverkene gjennom digital formidling nå vil være tilgjengelig for alle. Dette burde flere kommuner la seg inspirere av.

Å vite hva man har er en god start, som konservator Ane Marte Ringstad sa til Kommunal Rapport forrige uke. Hun er ansatt i organisasjonen Kunst i offentlige rom (KORO), som gir råd om hvordan man bør ta vare på kunst.

Det er oppsiktsvekkende hvor lite store deler av det offentlige ser ut til å bry seg. Da KORO for et par år siden gjorde en undersøkelse med utgangspunkt i om lag 850 statlige kunstverk, var det hele 22 prosent som ikke ble funnet!

Det er på tide at Kommune-Norge får kontroll på kunsten sin.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.