Kvinneandelen blant ordførerne må over 40 prosent og helst bør den være 50 prosent, mener Kommunal Rapport. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke
Leder

Likestillingen lokalt går for tregt

Det er grunn til å glede seg over rekordstor andel kvinner blant ordførerne, når alle kommunestyrene nå har konstituert seg. Samtidig er det ikke bra at kvinneandelen blant ordførerne bare er oppunder 35 prosent, slik data Kommunal Rapport har samlet viser.

De folkevalgte bør speile folket de skal representere

Etter kommune- og fylkestingsvalget for fire år siden var 28 prosent av ordførerne kvinner. Det var ny rekord. Det er på høy tid at likestillingen går framover i lokalpolitikken. De folkevalgte bør speile folket de skal representere. Dermed burde mangfoldet vært større.

Kommunal Rapport har fulgt forhandlingene etter valget 9. september og kontinuerlig oppdatert ordførerkartet. Dagen etter konstitueringsfristen, kunne abonnentene på www.kommunal-rapport.no få med seg ordføreroversikten. Første utgaven av ukeavisa etter at resultatet nå er klart, preges selvsagt også av dette. Det blir interessant å se hvilke utslag sammensetningen av kommunestyrene og fylkestingene vil gi for lokaldemokratiet.

Kommunalminister Monica Mæland (H) startet i fjor vår en kampanje for å få flere kvinner høyt på listene . I juni i år meldte SSB at andelen kvinnelige kandidater til valget var 43 prosent, omtrent det samme som ved kommunevalget i 2015. Kommunal Rapport har over flere år hatt søkelys på kjønnsbalansen i kommunepolitikken. Avisa har vært opptatt av at partiene lokalt både må rekruttere kvinner og nominere kvinner på topp. Slik kan de bidra til gode rollemodeller og flere kvinner i posisjon.

For første gang hadde Arbeiderpartiet over 40 prosent kvinner på toppen av sine lokalvalglister, meldte Kommunal Rapports nettavis rett etter at fristen for å levere lister til lokalvalget gikk ut 1. april. Partisekretæren viste fornøyd til systematisk arbeid og lovte å jobbe videre for å få flere kvinner som ordførere. Ap fikk ikke bare flest ordførere, men også flest kvinner som ble ordførere, viser ordførerkartet.

Kvinneandelen blant ordførerne må over 40 prosent og helst bør den være 50 prosent. Jobben for å nå dette målet må prioriteres høyt.

Mangfold krever stadig fokus, sa Kommunal Rapport på lederplass etter forrige valg: «Hvis vi ikke har søkelys på bred representasjon gjennom så vel rekrutteringsprosesser som valg og forhandlinger om posisjoner etterpå, viser erfaringen at balansen forblir skjev. Da mister vi muligheter en større bredde kunne gitt oss.» Det gjelder fremdeles.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.