Det er bra at ukrainske flyktninger møtes med varme og gavmildhet, men sympatien kan ikke legitimere forskjellsbehandling, mener Kommunal Rapport.

Det er bra at ukrainske flyktninger møtes med varme og gavmildhet, men sympatien kan ikke legitimere forskjellsbehandling, mener Kommunal Rapport.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Legger tungt ansvar på de ansatte

Når politikerne fortsetter med å forskjellsbehandle flyktninger, legger de et stort ansvar på de ansatte i tjenestene som må forklare og avbøte dette.

Siden Kommunal Rapport i juni tok opp problemet med favorisering av ukrainske flyktninger ved at kollektivselskapene tilbød dem, men ikke andre flyktninger, gratis reiser, er praksis endret flere steder.

Flyktninger som opplever forskjellsbehandling, kan lett føle seg mindre velkomne enn andre.