Mest mulig åpenhet i kommunal saksbehandling er lovfestet. Saksbehandling skal ikke starte i utilgjengelige møteportaler, møter skal ikke avvikles uten formell innkalling og åpenhet.

Mest mulig åpenhet i kommunal saksbehandling er lovfestet. Saksbehandling skal ikke starte i utilgjengelige møteportaler, møter skal ikke avvikles uten formell innkalling og åpenhet.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Legg til rette for politisk engasjement!

Demokratiets festdag er over. Da er det på tide med praktisk oppfølging, blant annet ved å sørge for åpenhet rundt politiske møter.

Mest mulig åpenhet i kommunal saksbehandling er lovfestet. Saksbehandling skal ikke starte i utilgjengelige møteportaler, møter skal ikke avvikles uten formell innkalling og åpenhet.

Dette burde være selvsagt, men prinsippene er verdt lite hvis de ikke respekteres i det daglige arbeidet i lokalpolitikken.